Medycyna rodzinna jako podstawowe ogniwo opieki zdrowotnej

Wiele osób często powtarza, że nie lubi chodzić do lekarza. Rodzi się jednak pytanie, czy w trosce o siebie nad zdrowym rozsądkiem powinny górować upodobania? Odpowiedź wydaje się oczywista, jednak nie dla każdego.

Kiedy chorzy uświadamiają sobie, że dbanie o zdrowie jest ważne?

Nierzadko wówczas, gdy lekarz rodzinny ich do tego nakłoni. Trzeba bowiem zdawać sobie sprawę z tego, że lekarz rodzinny staje się nie tylko lekarzem, ale także powiernikiem wielu spraw, skoro od dziesięcioleci jest związany zawodowo z daną rodziną. Relacje siłą rzeczy się zacieśniają i do lekarza rodzinnego można udać się z każdym problemem zdrowotnym.

Czy słuszne jest przekonanie, że lekarz rodzinny jest pierwszą, udzielającą pomocy osobą?

Oczywiście. Do lekarza rodzinnego w Białymstoku należy zgłosić się nie tylko wtedy, kiedy boli gardło. Wszystkie schorzenia można zgłaszać lekarzowi rodzinnemu, a co więcej, wychodząc z założenia, że dbanie o zdrowie jest ważne, podejmować dalsze leczenie. Medycyna rodzinna to jedno z podstawowych ogniw opieki zdrowotnej i dlatego – po otrzymaniu skierowania od lekarza rodzinnego – można kontynuować leczenie u innego specjalisty, ponieważ lekarz rodzinny nie jest ani dermatologiem, ani kardiologiem.